5 zasad drogowego przewozu towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych podlega wielu regulacjom. Ważne jest, aby wszyscy operatorzy, kierowcy i pracownicy zaangażowani w ten proces byli świadomi przepisów i środków bezpieczeństwa. Poznaj 5 ważnych zasad!

  1. Należy wybrać odpowiedni rodzaj pojazdów lub kontenerów

Typ pojazdu lub kontenera musi być odpowiedni do rodzaju i ilości przewożonych towarów niebezpiecznych. Na przykład, niektóre pojazdy mogą być zaprojektowane do przewozu określonych rodzajów materiałów niebezpiecznych, takich jak łatwopalne ciecze. Podobnie kontenery używane do przewozu ładunków niebezpiecznych muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i wytrzymujących zmiany ciśnienia lub temperatury podczas transportu.

  1. Należy zadbać o środki bezpieczeństwa

Obejmuje to zapewnienie, że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa są przekazywane kierowcom przed wyjazdem, a cała dokumentacja związana z przewozem towarów niebezpiecznych jest prawidłowo wypełniana i aktualizowana.

  1. Trzeba zadbać o stan techniczny i wyposażenie pojazdów

Ponadto operatorzy muszą upewnić się, że ich pojazdy są odpowiednio konserwowane i wyposażone w sprzęt bezpieczeństwa, taki jak gaśnice lub zestawy przeciwrozlewowe.

  1. Kierowcy i operatorzy powinni znać swoje obowiązki

Obowiązki kierowców i operatorów podczas przewozu towarów niebezpiecznych drogą wykraczają poza zwykłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Kierowcy muszą upewnić się, że znają trasę, którą się poruszają, a także wszelkie potencjalne zagrożenia po drodze.

  1. Należy zadbać o przeszkolenie przewoźników

Operatorzy muszą upewnić się, że ich kierowcy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi i przewozu towarów niebezpiecznych, a także wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących tej działalności.

5 zasad drogowego przewozu towarów niebezpiecznych