Nowy system poboru opłat na Słowenii od 1 kwietnia 2018 roku

Już w listopadzie 2017 roku zapowiadano, że od 1 kwietnia 2018 roku na Słowenii będzie obowiązywał nowy elektroniczny system poboru opłat DarsGo. Korzystają z niego kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony.

Urządzenie DarsGo obowiązkowe

Przewoźnicy odbywający tranzyt przez Słowenię, albo wiozący towary lub ludzi do Słowenii, aby korzystać z sieci tutejszych autostrad muszą mieć urządzenie DarsGo. Trzeba je również zarejestrować w specjalnym systemie. System DarsGo sam nalicza opłatę drogową za przejazd słoweńskimi autostradami, biorąc pod uwagę długość przejechanej drogi.

System działa w ten sposób, że podczas przejazdu pojazdu przez bramkę autostradową, rozpozna ona jego urządzenie DarsGo przy użyciu czujników mikrofalowych. Odczyt będzie stanowił podstawę do naliczenia opłaty drogowej za dany odcinek autostrady. W urządzeniu zostanie zapisany numer rejestracyjny pojazdu i klasa emisji EURO. Klasę opłat drogowych kierowca określi każdorazowo przed rozpoczęciem jazdy, biorąc pod uwagę liczbę osi pojazdu.

System winiet dla pozostałych kierowców

Dla kierowców samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na Słowenii nadal obowiązuje system winiet i nie muszą oni zaopatrywać swoich pojazdów w urządzenia DarsGo.

Uczestnicy systemu DarsGo mogą uiszczać opłatę drogową za przejazd autostradami realizując transport do Słowenii w formie przedpłaty w „DarsGo servis” za pomocą gotówki, karty paliwowej lub karty płatniczej. Mogą też skorzystać z płatności z dołu na podstawie umowy ze spółką Dars lub po połączeniu urządzenia DarsGo z wybraną kartą paliwową.

Nowy system poboru opłat na Słowenii od 1 kwietnia 2018 roku