Ustawa o drogowym systemie monitorowania przewozu towarów

Od 18 kwietnia 2017 roku obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem jej wdrożenia było stworzenie narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Co ustawa ta zmieniła dla uczestników branży ADR?

Pakiet przewozowy

Stworzony na bazie przepisów rzeczonej ustawy pakiet przewozowy ma zwalczać szarą strefę w branży transportowej, a także uszczelniać system podatkowy, poprzez zwiększenie odpowiedzialności przewoźników za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem niektórych towarów. Za towary wrażliwe, objęte nowymi zasadami systemu monitorowania, uważane są m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Systemem monitorowania drogowego nie są jednocześnie objęte przesyłki towarów wrażliwych o wadze mniej niż 500 kg lub objętości poniżej 500 litrów, jak i przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych.

Rejestr zgłoszeń w KAS

Szef Krajowej Administracji Skarbowej stworzył system teleinformatyczny w postaci rejestru zgłoszeń, w którym możliwe jest prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Jeśli przewoźnik dokonuje przewozu takich towarów, musi obowiązkowo zgłosić ten fakt do rejestru. Zgłoszenia dokonuje także podmiot wysyłający towary i odbierający je. Zgłoszenia można dokonać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Dopiero po nadaniu numeru referencyjnego można organizować przewóz towarów wrażliwych. Przewoźnik rozpoczyna przewóz towarów z terytorium wewnątrzwspólnotowego po uzyskaniu numeru od podmiotu wysyłającego przesyłkę. Ten sam numer jest przekazywany obowiązkowo podmiotowi odbierającemu przesyłkę.

Na przewoźników ustawa nakłada obowiązek zgłoszeń realizowanych transportów towarów wrażliwych. Jeśli kontrola drogowa wykryje, że nie został on dopełniony, to środek transportu lub towar może zostać zatrzymany do czasu ustalenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego podmiotu posiadającego prawo do dysponowania towarem jako właściciel. Z kolei w przypadku, gdy zgłoszenie nie jest zgodne z rzeczywistym stanem towarów, wówczas na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. Pobierana jest też od przewoźnika kaucja w wysokości 1000 zł. Przewoźnik musi wówczas przedstawić środek transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, zlokalizowanego najbliżej miejsca zakończenia przewozu towarów w celu usunięcia tych zamknięć.

 

Ustawa o drogowym systemie monitorowania przewozu towarów