Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:

Obsługi spedycyjnej

 • Finlandia, Polska i Polska, Finlandia
 • Chorwacja, Polska i Polska, Chorwacja
 • Słowenia, Polska i Polska, Słowenia
 • Włochy, Polska i Polska, Włochy
 • Estonia, Polska i Polska, Estonia

Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR

 • Klasy 2 – Gazy
 • Klasy 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • Klasy 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasy 4.2 – Materiały samozapalne
 • Klasy 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • Klasy 5.1 – Materiały utleniające
 • Klasy 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • Klasy 6.1 – Materiały trujące
 • Klasy 6.2 – Materiały zakaźne
 • Klasy 8 – Materiały żrące
 • Klasy 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne