Transport ADR

Przewóz ładunków niebezpiecznych

Transport ADR jest specyficzną formą spedycji, obejmującą materiały określane jako niebezpieczne. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska wymagają one specjalnego traktowania oraz szczególnych środków ostrożności. Zasady organizacji i wykonywania takich transportów określa konwencja międzynarodowa ADR sporządzona w Genewie w 1957 roku. Obecnie respektuje ją około 50 krajów na świecie.

Zgodnie z zasadami konwencji międzynarodowy transport ładunków niebezpiecznych musi odbywać się na określonych zasadach. Postępowanie obejmujące przygotowanie pojazdu, jego oznakowanie czy przeszkolenie kierowcy wiąże się z tym, do jakiej klasy jest zaliczany materiał. Takie warunki zapewniamy w naszej firmie.

Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR obejmuje następujące klasy materiałów:

• Klasy 2 – Gazy
• Klasy 3 – Materiały ciekłe zapalne
• Klasy 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
• Klasy 4.2 – Materiały samozapalne
• Klasy 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
• Klasy 5.1 – Materiały utleniające
• Klasy 5.2 – Nadtlenki organiczne
• Klasy 6.1 – Materiały trujące
• Klasy 6.2 – Materiały zakaźne
• Klasy 8 – Materiały żrące
• Klasy 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Dysponujemy samochodami cysternami oraz innymi pojazdami, którymi realizujemy nie tylko transport ładunków niebezpiecznych. Klientom oferujemy też transport produktów pochodzenia zwierzęcego 3 kategorii, który również wymaga spełnienia konkretnych warunków.

Transport ADR jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym przewóz ładunków niebezpiecznych prawie wszystkich klas (poza 1 i 7). Pomagamy klientom w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przewozowej oraz dopełnieniu obowiązków dotyczących audytora ADR. Przewóz ładunków niebezpiecznych wykonujemy na wszystkich obsługiwanych trasach na terenie Unii Europejskiej.