Transport produktów pochodzenia zwierzęcego

Przemysł przetwórczy obejmuje między innymi produkcję, w której surowcem jest materiał zwierzęcy. Po uboju bydła lub trzody chlewnej dokonuje się podziału tusz na elementy przydatne do produkcji wyrobów konsumpcyjnych oraz takie, które się do nich nie nadają. Te drugie są traktowane jako produkty uboczne lub odpady. Taki materiał biologiczny może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne lub prowadzić do skażenia środowiska. Dlatego wymaga odpowiedniej utylizacji.

Wyróżnia się trzy kategorie takich odpadów:

  • kategoria 1 – przeznaczone do utylizacji termicznej i potencjalnie niebezpieczne
  • kategoria 2 – odpady wysokiego ryzyka, które nie nadają się do spożycia dla zwierząt,
  • kategoria 3 – odpady nieprzydatne dla ludzi.

Ekspo-trans organizuje transport produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Przewozimy między innymi odpady po uboju takie jak skóry, pióra, rogi, kopyta itp., wycofaną żywność pochodzenia zwierzęcego, tusze i części tusz zwierząt, wyroby z drobiu, produkty uboczne pochodzące z wylęgarni, odpady gastronomiczne, jaja i ich skorupy oraz inne podobne materiały.

Zasady organizacji transportu produktów pochodzenia zwierzęcego

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego powinien spełniać wymogi określone w stosownym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Sposób przewożenia takich materiałów wynika z ich poważnego zagrożenia sanitarnego oraz właściwości odorotwórczych. Te ostatnie są następstwem produkcji amoniaku, siarkowodoru i kwasów organicznych.

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego kat. III wymaga oznakowania etykietą w kolorze zielono-niebieskim. Na etykiecie musi się znajdować napis: „nie do spożycia przez ludzi”. Zgodnie z wymogami takie materiały przewozimy w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, w odpowiednio oznakowanych pojazdach.