Transport produktów pochodzenia zwierzęcego

Przemysł przetwórczy obejmuje między innymi produkcję, w której surowcem jest materiał zwierzęcy. Po uboju bydła lub trzody chlewnej dokonuje się podziału tusz na elementy przydatne do produkcji wyrobów konsumpcyjnych oraz takie, które się do nich nie nadają. Te drugie są traktowane jako produkty uboczne lub odpady. Taki materiał biologiczny może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne lub prowadzić do skażenia środowiska. Dlatego wymaga odpowiedniej utylizacji.

Wyróżnia się trzy kategorie takich odpadów:

  • kategoria 1 – przeznaczone do utylizacji termicznej i potencjalnie niebezpieczne
  • kategoria 2 – odpady wysokiego ryzyka, które nie nadają się do spożycia dla zwierząt,
  • kategoria 3 – odpady nieprzydatne dla ludzi.

Ekspo-trans organizuje transport produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Przewozimy między innymi odpady po uboju takie jak skóry, pióra, rogi, kopyta itp., wycofaną żywność pochodzenia zwierzęcego, tusze i części tusz zwierząt, wyroby z drobiu, produkty uboczne pochodzące z wylęgarni, odpady gastronomiczne, jaja i ich skorupy oraz inne podobne materiały.

Zasady organizacji transportu produktów pochodzenia zwierzęcego

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego powinien spełniać wymogi określone w stosownym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Sposób przewożenia takich materiałów wynika z ich poważnego zagrożenia sanitarnego oraz właściwości odorotwórczych. Te ostatnie są następstwem produkcji amoniaku, siarkowodoru i kwasów organicznych.

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego kat. III wymaga oznakowania etykietą w kolorze zielono-niebieskim. Na etykiecie musi się znajdować napis: „nie do spożycia przez ludzi”. Zgodnie z wymogami takie materiały przewozimy w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, w odpowiednio oznakowanych pojazdach.

Zobacz: Usługi spedycyjne

Złożony proces organizacji transportu produktów pochodzenia zwierzęcego

Normowanie sposobów przemieszczania, przetwarzania oraz usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wynika z faktu, że towar ten traktuje się jako stanowiący zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W Polsce za ten proces odpowiada Inspekcja Weterynaryjna. Aby móc transportować tego typu produkty, musimy mieć nadany numer weterynaryjny oraz wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Zapewniamy pojazdy suche, czyste i pozbawione obcych zapachów. Po każdym transporcie dokładnie czyścimy samochody, przygotowując je do dalszej pracy. Dbamy też o to, by odpowiednio oznakować opakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Transportowi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego musi towarzyszyć odpowiednia dokumentacja. Obejmuje ona takie informacje, jak:

  • miejsce, data i godzina odbioru materiałów,
  • dane firmy wysyłającej, przewoźnika i odbiorcy,
  • rodzaj, ilość i waga produktów,
  • opis transportowanego materiału i jego identyfikacja.

Niezbędny jest również dokument potwierdzający nabycie przez nas uprawnień do przewozu ubocznych produktów zwierzęcych. Realizujemy tak transport do wielu krajów europejskich.
Transport produktów pochodzenia zwierzęcego jest obarczony dużą odpowiedzialnością. Dlatego poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i higieny, inwestując w odpowiednie pojazdy oraz dbając o szkolenie kierowców.