Kategorie odpadów pozwierzęcych

Na całym świecie nie ma ani jednej hodowli zwierząt, w której nie trzeba by zajmować się odpadami pozwierzęcymi. Takowe odpady dzielą się jednak na różne kategorie, a każda z nich wymaga innego traktowania przy utylizacji. Jak dokładnie wygląda podział odpadów pochodzenia zwierzęcego? Dowiedz się poniżej!

Jakie są kategorie odpadów pozwierzęcych?

Prawo dokładnie dzieli produkty pozwierzęce na trzy klasy zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Oto krótka, ale szczegółowa rozpiska kategorii UPPZ:

  • Kategoria 1 – odpady bezpośrednio rozprzestrzeniające groźne choroby i silnie zanieczyszczające środowisko. Głównie zwierzęta zmarłe lub zabite z powodu zakaźnych chorób (zwłaszcza TSE) i wszystkie pochodzące od nich produkty, odpady importowane transportem międzynarodowym;

  • Kategoria 2 – odpady pozwierzęce wpływające negatywnie na środowisko, a nienadające się do spożycia przez inne zwierzęta. Mowa tu zatem o kompoście, produktach pochodzenia zwierzęcego zawierających trujące substancje lub ciała obce, zmarłe zwierzęta i ich płody, część produktów pochodzących z innych państw Unii Europejskiej;

  • Kategoria 3 – wszystkie inne odpady pozwierzęce, które mogą być spożyte przez inne zwierzęta.

Powyższe kategorie są opisane między innymi w rozporządzeniach prawnych UE.

Czytaj także: Jak zorganizować transport produktów pochodzenia zwierzęcego?

Jak legalnie przewieźć UPPZ danej kategorii?

Transport produktów pochodzenia zwierzęcego wymaga przede wszystkim odpowiedniego ich zabezpieczenia. Im większe stanowią one zagrożenie dla środowiska, tym lepiej przewoźnik musi je zabezpieczyć. Ponadto trzeba zadbać o to, aby odpady były odpowiednio oznakowane, a przewoźnik miał przy sobie odpowiednie dokumenty handlowe. Trzeba też wspomnieć, że pojazdy służące do transportu odpadów pozwierzęcych muszą być dezynfekowane przed i po wykonaniu przewozu.

Kategorie odpadów pozwierzęcych