Jak zorganizować transport produktów pochodzenia zwierzęcego?

Prowadzenie hodowli zwierząt i zajmowanie się pozyskiwanymi z nich produktami oznacza powstawanie sporych ilości różnego typu pozostałości, które mogą pojawiać się m.in. po uboju, rozbiorze lub częściowym przetworzeniu. Odpady tego rodzaju muszą być zgodnie z przepisami kierowane do utylizacji. Pociąga to za sobą konieczność organizowania transportu produktów pochodzenia zwierzęcego. Przekonajmy się, jakie zasady się z tym wiążą.

Czym są produkty pochodzenia zwierzęcego?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oznaczają całe zwierzęta martwe albo ich części, a także produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, które są nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. W ich ramach występują 3 kategorie wskazujące na poziom zagrożenia dla ludzi – kategoria 1 oznacza najwyższe ryzyko (występowanie prionów, substancji niedozwolonych lub skażających środowisko), kategoria 2 (ryzyko mikrobiologiczne lub obecność substancji i zanieczyszczeń przekraczających normy), a kategoria 3 brak niebezpieczeństwa (dotyczy produktów ze zwierząt niewykazujących objawów chorobowych).

Czytaj również: Czym jest międzynarodowa umowa ADR?

Jakie zasady obwiązują przy przewożeniu produktów pochodzenia zwierzęcego?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należy przechowywać i transportować w zamkniętych opakowaniach albo zakrytych oraz zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach lub pojazdach. Jeżeli są one wykorzystywane wielokrotnie, trzeba je dokładnie wyczyścić, umyć oraz zdezynfekować po każdym użyciu. Niezbędne okaże się utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym. Zanim pojemniki transportowe lub środki używane do ich przewozu zostaną użyte, konieczne będzie sprawdzenie, czy zostały umyte i wysuszone. Niezbędne okaże się też zapewnienie identyfikowalności ładunku i prowadzenie rejestru wysyłek.

Jak zorganizować transport produktów pochodzenia zwierzęcego?