Transport materiałów niebezpiecznych a przepisy prawne

Krajowy i międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych musi spełniać surowe wymagania. Jest to związane z zagrożeniem, z jakim wiąże się przewożenie materiałów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Do materiałów niebezpiecznych zaliczamy m.in. gazy, materiały ciekłe i materiały żrące. Jakich przepisów musi przestrzegać firma transportująca substancje niebezpieczne? Wyjaśniamy.

Jakie akty prawne regulują transport materiałów niebezpiecznych?

Transport materiałów niebezpiecznych drogą lądową odbywa się zgodnie z przepisami regulowanymi przez m.in. umowę ADR, dlatego bywa również nazywany transportem ADR. Międzynarodowa konwencja ADR respektowana jest przez około 50 krajów. Została sporządzona w Genewie w 1957 roku. Jej postanowienia określają, jakie materiały uznawane są za niebezpieczne, definiują rodzaj zagrożenia, które związane jest z ich przewozem, a także nakładają na firmy transportowe określone obowiązki, których niedopełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Inne akty prawne, które określają zasady transportu materiałów niebezpiecznych drogą lądową to konwencja CMR oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Jak powinien odbywać się przewóz materiałów niebezpiecznych?

Przewóz materiałów niebezpiecznych musi odbywać się zgodnie z przestrzeganiem przepisów prawa. Zajmują się nim wykwalifikowani specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Przewóz materiałów niebezpiecznych uwzględnia dobór odpowiednio dopasowanych do ich rodzaju pojazdów oraz właściwe zabezpieczenie przewożonych ładunków. Materiały niebezpieczne muszą m.in. zostać zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia ich przedostanie się do środowiska naturalnego oraz negatywne oddziaływanie na organizm człowieka.

Transport materiałów niebezpiecznych a przepisy prawne