DKV rozlicza opłaty za autostrady w Chorwacji

Od wiosny 2017 roku w Chorwacji przewoźnicy mogą opłacać myto za przejazd tamtejszymi drogami w formie bezgotówkowej, za pomocą jednej karty paliwowej. Stało się to za sprawą wprowadzenia pełnej palety usług DKV. Jak system ten działa obecnie?

Kogo obowiązują opłaty?

Wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy są zobowiązane do opłacania myta za przejazd autostradami obsługiwanymi przez chorwackich operatorów: HAC i ARZ, w rękach których znajduje się niemal 90 proc. całej płatnej sieci dróg w Chorwacji.

Jak działa system?

Przy użyciu posiadanej przez przewoźnika karty DKV można zamówić urządzenie pokładowe dla każdego pojazdu i dzięki niemu rozliczać opłaty w systemie post-paid. Następnie, po zamontowaniu urządzenia w samochodzie, kierowca może korzystać ze specjalnych pasów szybkiego przejazdu ENC przy punktach poboru opłat. Oszczędza więc czas na transporcie w Chorwacji.

W rozliczeniach post-paid DKV przenosi na klienta rabat operatora, który maksymalnie sięga 35 proc. Kart w systemie post-paid nie trzeba wcześniej doładowywać. Wszystkie opłaty wraz z dokładną wysokością za myto drogowe w Chorwacji są wyszczególniane na fakturze wystawianej przez DKV. Kierowca nie musi więc gromadzić żadnych kwitów za poszczególne przejazdy.

Przewoźnik może dodatkowo obniżyć łączne koszty tranzytu i transportu przez Chorwację, wykorzystując do tego celu zwrot zagranicznego podatku VAT za paliwo i opłaty drogowe. Wymagane jest do tego celu dostarczenie pełnomocnictwa DKV na uruchomienie takiej usługi. Później już w gestii operatora leży przedłożenie faktur po weryfikacji w chorwackim urzędzie skarbowym, a wysokość odzyskanego podatku zostaje odliczona od kolejnej faktury DKV.

DKV rozlicza opłaty za autostrady w Chorwacji