Transport materiałów niebezpiecznych w przewozie międzynarodowym

Zasady i obostrzenia dotyczące międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych reguluje przede wszystkim konwencja ADR, która została przyjęta w Genewie w 1957 roku. Obecnie międzynarodowa umowa ADR obowiązuje w ponad 50 krajów, również poza Europą i dokładnie wyznacza obowiązki przewoźnika, treść dokumentów przewozu oraz klasyfikuje transportowane materiały niebezpieczne.

Kierowca przewożący towary niebezpieczne

Kierowca jest zobligowany do ukończenia kursu ADR i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia. Tylko współpracując z firmą doświadczoną w międzynarodowym transporcie materiałów niebezpiecznych, mamy pewność, że kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, transport jest odpowiednio udokumentowany, a flota przewoźnika dostosowana do klasy materiałów, które są przewożone i regulaminowo oznakowana. Nowoczesny sprzęt i doświadczenie to warunki konieczne, aby przewóz odbywał się w sposób bezpieczny dla ludzi i mienia, zgodny z przepisami ADR. Przygotowanie pojazdu, jego oznakowanie czy przeszkolenie kierowcy wiąże się z tym, do jakiej klasy jest zaliczany materiał.

Jakie materiały należą do niebezpiecznych?

W transporcie międzynarodowym wyróżnia się 9 klas materiałów niebezpiecznych, w tym w niektórych przypadkach podklasy materiałów. Generalnie są to wszystkie materiały żrące, zakaźne, wybuchowe, trujące, organiczne i samozapalne oraz przedmioty niebezpieczne.

Czytaj także: O czym należy pamiętać, organizując przewóz ładunków niebezpiecznych?

Firma organizująca przewóz musi mieć doradcę ADR

Organizowanie transportu materiałów niebezpiecznych obliguje przewoźnika do współpracy z doradcą ADR, który odpowiada za działania zapobiegające zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Doradca ADR odpowiada m.in. za szkolenie pracowników, przygotowanie dokumentacji przewozu oraz sporządzanie raportów.

Transport materiałów niebezpiecznych w przewozie międzynarodowym