O czym należy pamiętać, organizując przewóz ładunków niebezpiecznych?

Przewóz towarów niebezpiecznych to specyficzna gałąź branży transportowej. Wymaga od firmy odpowiedniej floty przewozowej, szkoleń dla pracowników, rzetelnie prowadzonej dokumentacji i dokładnej organizacji transportu – wszystkie te wymagania muszą być zgodnie z międzynarodową konwencją ADR podpisaną w 1957 r., którą obecnie respektuje ponad 50 krajów na świecie. Za nieprzestrzeganie przepisów i stwierdzone uchybienia, nakładana jest kara grzywny w wysokości zależnej od naruszenia prawa ADR.

Prawo jazdy to nie wszystko

Kierowca, który przewozi towary niebezpieczne, musi posiadać stosowne uprawnienia i zaświadczenie o przeszkoleniu, w zależności od klasy transportowanego materiału według klasyfikacji ADR. Postępowanie podczas procesu przewozu obejmuje również odpowiednie przygotowanie pojazdu, jego oznakowanie oraz przygotowanie dokumentacji zawierającej wszystkie wymagane informacje, podane w odpowiedniej kolejności.

Wyznaczony doradca ADR

Organizując przewóz ładunków niebezpiecznych, ale także załadunek, rozładunek lub pakowanie, należy zgodnie z przepisami wyznaczyć doradcę ADR. Doradca kontroluje przestrzeganie wymagań związanych przewozem, przygotowuje dokumentację i oznaczenia pojazdów, sporządza sprawozdania i raporty oraz organizuje szkolenia pracowników wewnątrz firmy.

Czytaj także: Podstawowa klasyfikacja towarów ADR

Kary za naruszenia przepisów ADR

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy, lub przepisów międzynarodowych, podlega karze grzywny w wysokości od 200 zł do 10 000 zł, w zależności od naruszonych reguł. Warto więc odpowiednio wcześniej zaplanować przewóz towarów niebezpiecznych i skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która przygotuje transport zgodnie z procedurami, a przede wszystkim z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

O czym należy pamiętać, organizując przewóz ładunków niebezpiecznych?