Podstawowa klasyfikacja towarów ADR

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest ściśle kontrolowany przez przepisy krajowe i międzynarodowe. Ta specyficzna forma spedycji opiera się głównie na międzynarodowej konwencji ADR z Genewy z 1957 roku. Obecnie konwencję uznaje około 50 krajów na świecie. Przepisy określają szczegółowo dokumentację, uprawnienia i normy, które musi zachować firma transportowa oraz klasyfikują towary według klas ADR, grupując je ze względu na rodzaj materiału.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest podzielony według przepisów na następujące klasy i grupy klas:

 1. Klasy 1: Materiały i przedmioty wybuchowe
 2. Klasy 2: Gazy
 3. Klasy 3: Materiały ciekłe zapalne
 4. Klasy 4.1: Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 5. Klasy 4.2: Materiały samozapalne
 6. Klasy 4.3: Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 7. Klasy 5.1: Materiały utleniające
 8. Klasy 5.2: Nadtlenki organiczne
 9. Klasy 6.1: Materiały trujące
 10. Klasy 6.2: Materiały zakaźne
 11. Klasy 7: Materiały promieniotwórcze
 12. Klasy 8 – Materiały żrące
 13. Klasy 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Czytaj również: Kategorie odpadów pozwierzęcych

Ponieważ przewóz materiałów z różnych klas ADR jest obwarowany ścisłymi przepisami, firmy zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych muszą spełniać szereg wymogów, m.in. dotyczących posiadanych pojazdów (cystern i innych pojazdów specjalnego przeznaczenia), uprawnień kierowców, odpowiednich dokumentów przejazdu i raportów ze zrealizowanych przewozów. Warto współpracować z firmą, która prowadzi maksymalnie szeroką działalność przewozu materiałów niebezpiecznych, co gwarantuje bezpieczny transport, wykwalifikowanych pracowników, rzetelną dokumentację i zachowanie wszelkich procedur, w tym dopełnienie obowiązków audytora ADR.

Podstawowa klasyfikacja towarów ADR